projekt loga: Natalia Juras https://web.facebook.com/juras.nataliaGIS

Szkolenia z podstaw obsługi programu QGIS
Program szkolenia:

 1. Podstawowe informacje o Systemach Informacji Geograficznej
  • definicje
  • pozyskiwanie, przechowywanie, przesyłanie, analiza i wizualizacja danych
  • przykłady zastosowania w biologii
  • formaty danych (rastrowe, wektorowe, usługi OGC)
  • źródła danych przestrzennych

 2. Podstawy pracy z programem QGIS
  • układy współrzędnych
  • informacje o strukturze danych rastrowych i wektorowych
  • wtyczki
  • interfejs programu
  • dodawanie danych, tworzenie nowych danych
  • rejestrowanie podkładów (georeferencja)
  • symbolizacja warstw - tworzenie stylów w oparciu o różne kryteria, eksport i import stylów
  • tworzenie map

 3. QGIS - analizy przestrzenne (z przykładami zastosowania)
  • praca z tabelą atrybutów (tworzenie zapytań, obsługa kalkulatora pól)
  • tworzenie buforów wokół obiektów
  • agregacja obiektów
  • relacje przestrzenne (typy relacji, przestrzenna logika zbiorów)
  • edycja topologiczna
  • wtyczki
  • narzędzia geoprocessingu

 4. Automatyzacja pracy
  • Model Builder
  • skrypty Python (podstawy)

 5. Praca z warstwami rastrowymi
  • podstawowe i wtórne atrybuty topograficzne
  • przechwytywanie wartości z rastrów do punktów
  • kalkulator rastrów
  • interpolacja przestrzenna
  • statystyka przestrzenna (funkcje strefowe)

 6. Na koniec
  • przydatne tricki i tipy


Interesuje Państwa szkolenie? Zapraszam do kontaktu!