projekt loga: Natalia Juras https://web.facebook.com/juras.natalia

Wykształcenie

magister biologii, specjalność zoologia
magister geografii, specjalność geoinformatyka i kartografia
Obecnie jestem doktorantką w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii UWr

Koła Naukowe i NGO`sy

Od 2007 r. należałam do Studenckiego Koła Naukowego Herpetologów UWr. W latach 2008-2011 pełniłam funkcję przewodniczącej, później byłam członkiem honorowym SKNH.
Współzakładałam w 2013 roku Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX, od początku pełniąc funkcję wiceprezeski. Od 2019 roku jestem prezeską THN

Oprogramowanie

Pracuję z oprogramowaniem: ArcGIS, QGIS, SagaGIS, GRASS. Odpowiadam za GIS-ową stronę projektów NATRIXa. Znam podstawy i staram się rozwijać swoje umiejętności w zakresie HTML5/CSS/JS, języka bash, Python, języka zapytań SQL, biblioteki Leaflet i programu R.

Edukacja

Posiadam doświadczenie dydaktyczne w zakresie rozpoznawania, ekologii, zagrożeń płazów i gadów Polski i metod czynnej oraz biernej ochrony siedliskowej i gatunkowej. Przykładowe działania:

 • unijny projekt "Szlifowanie diamentów"
 • zajęcia z uczniami klas V-VI szkół podstawowych w Oleśnicy; uczniami Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu
 • szkolenie dla nauczycieli powiatu oleśnickiego
 • warsztaty w ramach Nocy Biologów na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Oleśnickich Nocy z Przyrodą
 • współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Brodnickiej – terenowe zajęcia pt. "Co kumka w Żabnie?"
 • stworzenie eventu geocachingowego pt "Śladami słynnych geografów wrocławskich" w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2019

Ponadto prowadziłam warsztaty z zakresu pracy z systemami GIS dla biologów: studentów, uczestników konferencji herpetologicznych czy członków TH NATRIX.

Pozostałe

 • Organizatorka sześciu edycji ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Herpetologicznej
 • Organizatorka czterech edycji Polskiego Sympozjum Herpetologicznego
 • Członkini Wydziałowej Rady Doktorantów na lata 2019-2020 (od 2020 r. - Przewodnicząca WRD)
 • Delegatka Wydziału na Sejmik Doktorantów UWr (2019-2020)
 • Członkini Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UWr (2019-2020)
 • Członkini Wydziałowej Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla doktorantów (lata 2019/20 i 2020/21)
 • Pobierane stypendium projakościowe oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów na wszystkich latach doktoratu
 • Ukończone szkolenie "Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych" 5-6 grudnia 2018 r. (Statsoft Polska, Kraków)
 • Ukończone szkolenie "Najlepsze praktyki w zakresie ochrony rzadkich gatunków gadów: węża Eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego" w ramach projektu LIFE+ "Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich"
 • Czynny udział w Trzecich Warsztatach Geofizycznych „Programowanie w środowisku R”, 6–9 września 2021 r. w Karpaczu
 • Czynny udział w Czwartych Warsztatach Geofizycznych „Programowanie w środowisku R”, 12–15 września 2022 r. w Karpaczu
 • Wolontariat w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Instutut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego (2013 - 2017) - preparacja czaszek i szkieletu pozaczaszkowego jaszczurek i węży.
 • Recenzent w czasopiśmie naukowym "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" (2019) oraz "Sustainability" (2020)