projekt loga: Natalia Juras https://web.facebook.com/juras.nataliaPUBLIKACJE

Artykuł naukowy samodzielny lub współautorstwo pracy zbiorowej jako pierwszy autor

 • Kolanek A., Szymanowski M. 2019. Pożary lasów na świecie – uwarunkowania powstawania i metody badań. [W:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, pp. 103-126, IGiGP UJ, Kraków.
 • Kolanek A., Bury A., Turniak E., Kurek K., Bury S. 2017. Wybrane problemy ochrony gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (6): 474–483
 • Kolanek, A., Turniak E. 2012. Czynna ochrona szlaków migracyjnych ropuchy szarej Bufo bufo (Linnaeus, 1758) w okolicy Morskiego Oka we Wrocławiu w latach 2010 - 2011. W: Szczęśniak E., Tymiński T. (red.), Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników, monografie nr IV, Wydawnictwo Przygotowalnia Pracowania DTP i Grafiki, Kraków, ISBN: 978-83-63861-03-2

Współautorstwo artykułu naukowego

 • Deptuła N., Kolanek A. 2019. Edukacja herpetologiczna najmłodszych – propozycja warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2018/3: 16-21 (PDF)
 • Bury S., Bury A., Kurek K., Borczyk B., Kolanek A. 2018. Metody nieinwazyjnego, indywidualnego rozpoznawania żmii zygzakowatej Vipera berus w badaniach terenowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 355-364
 • Dudek R., Kolanek A., Maślak R. 2014. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca na Dolnym Śląsku. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne tom II. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. ISBN: 978-83-939167-1-9
 • Dudek R., Kolanek A. 2014. Obserwacje żółwi ozdobnych w zbiornikach wodnych Wrocławia. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. ISBN: 978-83-939167-0-2

Doniesienia konferencyjne

 • Zimić A., Ćurić A., Kolanek A., Bonk M., Herero D., Peyer N., Bühler C., Schmidt B.R., Martinez N., Grossenbacher K., Jelić D. Making too many mistakes: cases of abnormal amplexi in European anurans. 2nd Balkan Herpetological Symposium [Within the:] 13th Croatian Biological Congress, Poreč, 19-23.09.2018 r.
 • Kolanek, A., Torzewski, K. 2018. Fizjografia stanowisk gniewosza plamistego (Coronella austriaca) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Polskie Sympozjum Herpetologiczne, Wrocław
 • Kolanek, A., Szymanowski M. 2018. Uwarunkowania powstawania i metodologia badań pożarów lasów na świecie. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Perspektywy badań środowiska geograficznego", Kraków
 • Kolanek, A. 2018. Wykorzystanie wtyczki SCP (Semi-Automatic Classification Plugin) w badaniach siedliskowych gadów. I spotkanie użytkowników QGIS, Kraków (PDF)
 • Kolanek, A., Szymanowski, M. 2018. Wykorzystanie metod i narzędzi geoinformatycznych w zarządzaniu gatunkami chronionymi na przykładzie polskiej herpetofauny. Kongres Geografii Polskiej, Warszawa (PDF)
 • Kolanek, A., Bury S., Turniak E. 2017. Mapowanie rozmieszczenia płazów i gadów – problemy oraz dobre praktyki. VI Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław (PDF)
 • Kolanek A., Juras N. 2017. Nieinwazyjne metody identyfikacji osobniczej gniewoszy plamistych w oparciu o programy komputerowe – efektywna alternatywa? VI Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław (1. miejsce w konkursie na najlepszy poster) (PDF)
 • Turniak E., Kolanek A., Bury S. 2017. Kompleksowe badania populacji gniewosza plamistego w Górażdżach na Opolszczyźnie – podsumowanie lat 2014 – 2017. VI Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław
 • Kolanek, A., Bury S., Turniak E., Szymanowski, M. 2017. Microscale habitat preferences and habitat use of Coronella austriaca – a geoinformatic approach. 19th European Congress of Herpetology, Salzburg (Austria) (PDF)
 • Kolanek, A., Szymanowski, M. 2017. Preferencje mikrosiedliskowe gniewosza plamistego (Coronella austriaca) – studium metodyczne. XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Mapa w służbie nauki, Wrocław.
 • Kolanek, A., Bury, S., Turniak, E., Szymanowski, M. 2016. Analiza wykorzystania przestrzeni przez gady oraz predykcja ich występowania na podstawie obliczania wskaźnika HSI metodą ENFA. V Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.
 • Kolanek A., Szymanowski M. 2016. Możliwości wykorzystania narzędzi GIS w analizach preferencji siedliskowych gniewosza plamistego Coronella austriaca (Laurenti, 1768). V Forum BioGIS System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Teledetekcja i narzędzia GIS w badaniach różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych, Poznań.
 • Turniak E., Bury S., Kolanek A., Juras N. 2015. Różnorodność płazów i gadów na terenach pokopalnianych – przykład Kopalni Wapienia „Górażdże”. IV Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.
 • Bury S., Turniak E., Kolanek A., Juras N., Frydlewicz M., Kaźmierczak M., Mielcarska K., Siemianowska S. 2015. Diversity of amphibians and reptiles in dynamic habitat – implications for conservation. 18th European Congress of Herpetology, Wrocław (Poland).
 • Dudek R., Kolanek A., Maślak R. 2014. Sezonowe migracje gniewoszy plamistych (Coronella austriaca) z populacji z okolic wsi Niziny (województo dolnośląskie). III Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.
 • Bury S., Kurek K., Kolanek A. 2014. Problemy ochrony gniewosza plamistego w Polsce. Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce, Kraków.
 • Dudek R., Kolanek A., Maślak R. 2013. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca na Dolnym Śląsku. II Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.
 • Turniak E., Kolanek A. 2013. The Active Protection Program of the common toad (Bufo bufo, L. 1758) with the population’s condition analysis on the migratory routes in Wroclaw, Poland. 17th European Congress of Herpetology, Veszprem (Hungary).
 • Dudek R., Kolanek A. 2012. Observations of Trachemys scripta in water bodies of Wroclaw. I Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.
 • Kolanek, A. 2012. Zachowania stereotypowe Carettochelys insculpta. Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny, Kraków.
 • Kolanek, A. 2011. Inteligencja u gadów współczesnych. III Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Kraków.
 • Kolanek, A., Turniak, E. 2011. Czynna ochrona szlaków migracyjnych Bufo bufo przy kąpielisku Morskie Oko we Wrocławiu – część druga. Konferencja "Fauna Miast", Bydgoszcz.
 • Kolanek, A. 2010. Czynna ochrona Bufo bufo na szlakach migracyjnych we Wrocławiu („Morskie Oko”). Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny, Kraków.
 • Kolanek A. 2010. Życie w zgodzie obok siebie czyli jak chronić herpetofaunę na terenie miasta Wrocławia. II edycja konferencji "Środowisko miejskie Wrocławia oczami przyrodników".

Udział w realizacji projektów badawczych kierowanych przez pracownika naukowego

 • Udział w projekcie Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich” (w latach 2012-2013)

Publikacje książkowe

 • Kolanek A., Turniak E.(red.), Książka abstraktów I Polskiego Sympozjum Herpetologicznego, Wrocław, 8-9.12.2018 r. ISBN (wersja on-line): 978-83-952590-1-2 (PDF)
 • Kurek K., Guzik M., Kolanek A., Bury S. 2018. Metodyka inwentaryzacji i oceny oddziaływania na gady w procesie inwestycyjnym [raport na zlecenie GDOŚ]
 • Kolanek A., Turniak E. 2015. Płazy i gady w Kopalni Wapienia Górażdże. Folder edukacyjny wieńczący projekt realizowany w ramach konkursu Quarry Life Award, projekt zdobył główną nagrodę w II międzynarodowej edycji.

Artykuły popularnonaukowe, materiały edukacyjne