projekt loga: Natalia Juras https://web.facebook.com/juras.nataliaPROJEKTY REALIZOWANE

HERPETOLOGICZNE

[Kierownik projektu] „Mezo- i makroskalowe preferencje siedliskowe i modelowanie potencjalnego rozmieszczenia gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w Polsce"
2016-dziś, program TH NATRIX.

[Kierownik projektu] „Badania siedliskowe i telemetria gniewosza plamistego”
2015-dziś, program TH NATRIX.

[Wykonawca projektu] „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”
2012-2013, program LIFE+ Instytutu Ochrony PAN w Krakowie

INNE

[Kierownik projektu] „Antropogeniczne uwarunkowania pożarów lasów w Polsce”
2018-2019, wewnętrzny grant Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.