projekt loga: Natalia Juras https://web.facebook.com/juras.nataliaPROJEKTY REALIZOWANE

HERPETOLOGICZNE

[Kierownik projektu] „Inwentaryzacja herpetologiczna wybranych zbiorników Stobrawskiego Parku Krajobrazowego"
2022, projekt TH NATRIX, współfinansowany ze środków Województwa Opolskiego.

[Kierownik projektu] „Ekologia przestrzenna gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w Polsce"
2016-dziś, program TH NATRIX.

[Kierownik projektu] „Badania populacyjne gniewosza plamistego”
2015-dziś, projekt TH NATRIX.

[Wykonawca projektu] "Czynna ochrona ropuch szarych we Wrocławiu"; 2019–dziś, projekt TH NATRIX.

[Kierownik projektu] "Czynna ochrona ropuch szarych we Wrocławiu"; 2010–2018 r., projekt TH NATRIX.

[Wykonawca projektu] "Edukacja herpetologiczna w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Wrocławia"; 2014–2019, projekt TH NATRIX.

[Wykonawca projektu] "Kompleksowa inwentaryzacja herpetofauny terenu Kopalni Wapienia "Górażdże", ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich, jako podstawa przygotowania wytycznych do rekultywacji przyjaznej środowisku"; 2014 rok, konkurs Quarry Life Award, projekt TH NATRIX

[Wykonawca projektu] „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”
2012-2013 r., program LIFE+ Instytutu Ochrony PAN w Krakowie

INNE

[Kierownik projektu] „Antropogeniczne uwarunkowania pożarów lasów w Polsce”
2018-2019, wewnętrzny grant Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.[Kierownik projektu] "Ocena wpływu czynników naturalnych oraz antropogenicznych na prawdopodobieństwo występowania zdarzeń pożarowych w polskich lasach"
2020-2022, grant Narodowego Centrum Nauki nr 2019/35/N/ST10/00279

[Kierownik projektu] "Opracowanie przyrodniczego geoportalu terenu nieczynnego kamieniołomu w Gogolinie"
2020, grant Fundacji PKO Banku Polskiego

[Foreign Investigator] „Innovative Approaches for Global Monitoring of Fuel Moisture Content of Live Vegetation from Remote Sensing for Fire Risk and Fire Behavior Modelling in Connection to the Carbon Cycle (Global-LFMC)”
2021-2022, project framed within the Spanish i-LINK 2020 Program for the promotion of Scientific International Collaboration of Spanish National Research Council (CSIC) with Foreign Institutions.