projekt loga: Natalia Juras https://web.facebook.com/juras.natalia

Wykształcenie

magister biologii, specjalność zoologia
magister geografii, specjalność geoinformatyka i kartografia
Obecnie jestem doktorantką w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii UWr

Koła Naukowe i NGO`sy

Od 2007 roku należałam do Studenckiego Koła Naukowego Herpetologów UWr. W latach 2008-2011 pełniłam funkcję przewodniczącej, później przez kilka lat byłam członkiem honorowym SKNH.
Współzakładałam w 2013 roku (obejmując funkcję wiceprezesa) Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX, a od 2019 roku jestem prezesem stowarzyszenia

Osiągnięcia

Oprogramowanie

Pracuję (pracowałam) w programach: GRASS, ArcGIS, SagaGIS, QGIS. Odpowiadam za GIS-ową stronę projektów NATRIXa. Znam podstawy i staram się rozwijać swoje umiejętności w zakresie HTML5/CSS/JS, języka bash, Python, języka zapytań SQL, biblioteki Leaflet i programu R.

Edukacja

Posiadam pozaszkolne doświadczenie dydaktyczne, głównie w zakresie rozpoznawania płazów i gadów Polski, ekologii gatunków oraz zagrożeń i metod czynnej oraz biernej ochrony siedliskowej i gatunkowej. Przykładowe działania:

 • unijny projekt "Szlifowanie diamentów"
 • zajęcia z uczniami klas V-VI szkół podstawowych w Oleśnicy; uczniami Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu
 • szkolenie dla nauczycieli powiatu oleśnickiego
 • warsztaty w ramach Nocy Biologów na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Oleśnickich Nocy z Przyrodą
 • współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Brodnickiej – terenowe zajęcia pt. "Co kumka w Żabnie?"
 • stworzenie eventu geocachingowego pt "Śladami słynnych geografów wrocławskich" w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2019

Ponadto prowadziłam warsztaty z zakresu pracy z systemami GIS dla biologów: studentów, uczestników Studenckiej Konferencji Herpetologicznej czy członków TH NATRIX.

Pozostałe

 • Organizator sześciu edycji ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Herpetologicznej
 • Organizator I Polskiego Sympozjum Herpetologicznego 2018
 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów na lata 2019-2020
 • Członek Sejmiku Doktorantów UWr na lata 2019-2020
 • Ukończone szkolenie "Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych" 5-6 grudnia 2018 r. (Statsoft Polska, Kraków)
 • Ukończone szkolenie "Najlepsze praktyki w zakresie ochrony rzadkich gatunków gadów: węża Eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego" w ramach projektu LIFE+ "Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich"