projekt loga: Natalia Juras https://web.facebook.com/juras.nataliaWYBRANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2018
VIII - X

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
specjalista herpetolog

Przygotowanie opracowania z zakresu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko pt.: „Metodyka inwentaryzacji i oceny oddziaływania na gady w procesie inwestycyjnym” (współautor)

I - VI

Paweł Kisiel "AMPHIBIA" – Ekspertyzy i Inwentaryzacje Przyrodnicze dla: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny
specjalista herpetolog

Przeniesienie gniewosza plamistego z rejonu planowanej Kwatery Południowej

2017
VIII - XII

Paweł Kisiel "AMPHIBIA" – Ekspertyzy i Inwentaryzacje Przyrodnicze dla: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny
specjalista herpetolog

Przeniesienie gniewosza plamistego z rejonu planowanej Kwatery Południowej

VII

Paweł Kisiel "AMPHIBIA" – Ekspertyzy i Inwentaryzacje Przyrodnicze dla: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny
specjalista herpetolog

Ocena oddziaływania na stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca wycinki lasu pod lokalizację Kwatery Południowej dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR.

I - XI

Tactus sp. z o. o. dla: Mota – Engil Central Europe S.A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją inwestycji WWW B3-2

2016
I - XII

Tactus sp. z o. o. dla: Mota – Engil Central Europe S.A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją inwestycji WWW B3-2

I - X

Tactus sp. z o. o. dla: SKANSKA
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny dla zadania: „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41”

2015
V - XII

Tactus sp. z o. o. dla: SKANSKA
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny dla zadania: „Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41”

I - XII

Tactus sp. z o. o. dla: Mota – Engil Central Europe S.A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją inwestycji WWW B3-2

2014
XII

Tactus sp. z o. o. dla: Mota – Engil Central Europe S.A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją inwestycji WWW B3-2

IV - VI

Gmina Oborniki Śląskie
specjalista herpetolog

Lustracja herpetologiczna i opracowanie wytycznych w zakresie ochrony płazów w ramach zadania "Czysta woda w gminie Oborniki Śląskie"

I - XI

Tactus sp. z o. o. dla: SKANSKA
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją projektów: „B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice –Siedlce"; "B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej miasta Wrocławia"

I - VII

Budimex S. A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad inwestycją „Nowy Szpital Wojewódzki” we Wrocławiu

2013
VII

BD Projekt
specjalista herpetolog

Ekspertyza herpetologiczna w kontekście realizacji projektu rewitalizacji zbiornika p.poż. przy zamku Książ

III - XII

Tactus sp. z o. o. dla: SKANSKA
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad realizacją projektów: „B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice –Siedlce"; "B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej miasta Wrocławia"

I - XII

Budimex S. A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad inwestycją „Nowy Szpital Wojewódzki” we Wrocławiu

2012
IX - XI

ansee consulting sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Ekspertyzy i opinie herpetologiczne pod planowane farmy wiatrowe w wybranych lokalizacjach na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny

III - VI

FPP Consulting sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Analiza porealizacyjna migracji płazów dla projektu dot. modernizacji linii kolejowej E 30 na odcinku Legnica – Węgliniec

IV

Strateg Capital sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Alokacja płazów na wyrobisku Tłumaczów Wschód

I - XII

Budimex S. A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad inwestycją „Nowy Szpital Wojewódzki” we Wrocławiu

2011
XII

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia "Ogorzelec" sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Wykonanie wstępnego opracowania na temat potencjalnego zagrożenia dla płazów w związku z realizacją inwestycji wraz z przedstawieniem metod zapobiegania ewentualnym szkodom w populacjach płazów

X - XII

Budimex S. A.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny nad inwestycją „Nowy Szpital Wojewódzki” we Wrocławiu

V - X

FPP Consulting sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Monitoring przyrodniczy przy powstającej A2 (Odcinek Świecko – Nowy Tomyśl)

2010
IX

Urgeos sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Opracowanie części herpetologicznej do Karty Informacyjnej dotyczącej modernizacji skrzyżowania w mieście Niemcza

III - X

Mentor Consulting sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Nadzór herpetologiczny - monitoring barier odgradzających miejsce rozrodu płazów od terenu budowy związanej z inwestycją przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

2009
III - VI

Wrocław 2012 sp. z o. o.
specjalista herpetolog

Translokacja płazów z terenu inwestycji (stadion EURO 2012 na Maślicach) do alternatywnych zbiorników w ramach kompensacji przyrodniczej